Akreditif Uzmanlığı Sertifika Eğitimi

Dış ticaretin en önemli argümanlarından biri olan akreditifin tüm yönleriyle derinlemesine analiz edilerek, uygulamalı olarak işleneceği bu eğitim sonunda katılımcıların akreditifi tüm detaylarıyla öğrenerek firmalarının akreditif işlemlerini rahatlıkla yapmaları hedeflenmektedir.

PROGRAM DETAYLARI

 

SINIF PROGRAMI

ONLİNE PROGRAM

Başlangıç Tarihi

11 Eylül 2021

13 Eylül 2021

Eğitim Günleri

Cumartesi – Pazar 10.00 – 17.00

Pazartesi - Çarşamba - Cuma

21.00  -  23.30

Eğitim Süresi

2 Hafta

3 Hafta

Eğitim Yeri

Mecidiyeköy

Online

Eğitim Ücreti

1.750 TL

1.750 TL


 
EĞİTİM İÇERİĞİ

Akreditife Giriş

Akreditifin Tanımı Ve Genel Çerçevesi
Akreditifte Taraflar Arası İlişkiler
Akreditifte Bankalar
Amir, Teyit, Rambursman, Ödeme, Lehdar, İştira Bankalarının Sorumlulukları

Akreditif Çeşitleri

Yapılarına Göre Akreditif Çeşitleri

Dönülebilir Akreditif
Dönülmez Akreditif
Teyitsiz Akreditif
Teyitli Akreditif
Döner/Rotatif Akreditif
Devredilebilir Akreditif
Karşılıklı Akreditifler
Teminat Akreditifleri
Red-Clause Akreditifler

Ödeme Türlerine Göre Akreditif Çeşitleri

Görüldüğünde Ödemeli Akreditif
Vadeli Akreditif
Kabul Kredili Akreditif
İştiralı Akreditif
Karışık Ödemeli Akreditif

Akreditifin İşleyişi

Akreditifin Taraflar Arası İşleyişi
İthalatçı Açısından Akreditifi Süreci
İthalat Akreditifinin Açılmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
İhracatçı Açısından Akreditif Süreci
İhracat Akreditifinin İşleyişinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Örnek Uygulamalar

Swift Mesajları
Uluslar Arası Swift Mesajlarının Özellikleri
Swift Mesajı Okuma Teknikleri
SWIFT Sisteminde Akreditif Mesaj Formatları

Akreditif Mektupları

Akreditif Açtırma Teklif Mektubunun Hazırlanması Ve Masrafları
Akreditif Metininin Açıklanması
Akreditif Belgelerinin Genel Analizi
Belgelerle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Akreditif İle İlgili Örnek Uygulamalar

Akreditifte İşlem Süreci
Akreditifte Sürelerle İlgili Uygulamalar
Akreditifte Kısmi Sevkiyat, Aktarma, Uygulamaları
Akreditifte Yükleme Ve Boşaltma İle İlgili Uygulamalar
Mal Tanımı Ve İstenen Belgelerle İlgili Uygulamalar
Akreditifte Incoterms İle İlgili Önemli Hususlar

Akreditif İle İlgili Belge Üzerinde Uygulamalar

Akreditifte Swift Metni Üzerinde Açıklanması
Örnek Uygulamalar

Akreditifte Rezerv

Akreditifte Rezervin Önemi
Örnek Uygulamalar
UCP 600’e Göre Rezerv Çalışmaları

Hukuksal Boyutuyla Akreditif

Akreditifin Tabi Olduğu Hukuk
ICC 600 Yeknesak Kurallarının Akreditif İşleminde Ve Kanunlarımızdaki Yeri
Belgelerin Reddedilmesinin Hukuki Sonuçları
Akreditif Belgelerinin İştirası, Akreditif Alacağının Temliki
Akreditif Belgelerinin Gönderilmesi Sırasında Kaybolması
Akreditif Üzerine Konulacak İhtiyati Tedbir Ve İhtiyati Haciz Durumları
Akreditiflerde Ödemenin Durdurulması
Amirin, Lehdarın, Amir Bankanın İflası
Gerçek Olaylar Üzerinde Tartışma Ve Yorumlar

Akreditiflerde Karşılaşılacak Riskler Ve Çözüm Yolları

Alıcı Riskleri
Satıcı Riskleri
Ülke Riskleri
Belge Riskleri
Diğer Riskler
Çözüm Yolları
Uygulamalı Örnekler

UCP 600 Broşürünün İncelenmesi

Uygulanmaya Başlayacak UCP 600'ün Maddelerinin Açıklanması
ICC’nin Görev Ve Sorumlulukları
UCP’nin Geçmiş Revizyonları
Akreditifin Tanımı Ve Hukuki Boyutu
Vade Ve Tarih Yorumlamaları, Banka Gün Hesaplaması
Sözleşme/Kontratlar Karşısında Akreditifler
Mal/Hizmet/Yapılar İşler Karşılığında Akreditifin Durumu
Akreditifte Taraflar; Amir, Lehtar Ve Bankaların Sorumlulukları
Belgelerin İncelenme Standardı
Taşıma Belgeleri
Orijinal Ve Kopya Belge Tanımlaması
Aktarma Ve Parsiyel Yüklemenin Uygulama İçeriği
Tutar, Miktar Ve Birim Fiyatta Tolerans Uygulanması
LC Vadesi, Vesaik İbraz Yeri, LC Vadesi
Rezerv Tanımı Ve Uygulaması
Değişikliklerin İhbar Edilmesi
Akreditifte Kullanılan Kısaltmalar/Tanımlamalar


Etiketler: Akreditif Uzmanlığı Sertifika Eğitimi, akreditif eğitimi, akreditif danışmanlığı, akreditif eğitimi, akreditif kursu, akreditif uzmanlığı, akreditif uygulamaları, akreditif danışmanlığı