Yurtdışı Satınalma Uzmanlığı Sertifika Programı


Bu eğitim yurtdışı tedarikçi araştırmasından başlayarak ürünün depoya girmesine kadarki tüm satınalma süreçlerinin derinlemesine analiz edilerek katılımcıların eğitim sonunda bir firmanın tedarik süreçlerini rahatlıkla yürütebilecek seviyeye getirmeyi hedeflediğimiz bir uzmanlık programıdır. Bu program sonunda katılımcıların dış ticaret tedarik sürecinde üst seviye yetkinliğe ulaştıracak bilgi, birikim ve tecrübeye ulaşmaları hedeflenmektedir.


PROGRAM DETAYLARI

 

SINIF PROGRAMI

ONLİNE PROGRAM

Başlangıç Tarihi

11 Eylül 2021

13 Eylül 2021

Eğitim Günleri

Cumartesi – Pazar 

10.00 – 17.00

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi

21.00  -  23.30

Eğitim Süresi

3 Hafta

3 Hafta

Eğitim Yeri

Mecidiyeköy

Online

Eğitim Ücreti

1.750 TL

1.750 TL


 

EĞİTİM İÇERİĞİ

1. SATINALMA YÖNETİMİ
 
Satın Almanın İşletme İçindeki Rolü
Satınalma Politika, Hedef, Amaç Ve Sorumlulukları
Satınalmanın Organizasyon İçindeki Yeri Ve Diğer Departmanlar İle İlişkisi
Satın Almanın Stratejisi Ve Politikaları
Satın Alma Fonksiyonundaki Yeni Eğilimler, Gelecekteki Satın Almacı Profili Nasıl Olacaktır?
Temel Satın Alma Süreci
Satın Alma Sürecinde Evrak, İşlem Ve İş Akışı
Satınalma’da SWOT Analizi
Satınalma Sürecinin Verimlilik Ölçü Kriterleri

2. TEDARİKÇİ BULMA TEKNİKLERİ
 
Firmaya Uygun Tedarikçi Profilinin Tespit EdilmesiTedarikçi Araştırma Yöntemleri ve Global Sourcing Analizi
Pazar Araştırması Türleri
Masa Başı Araştırması
Piyasa Araştırması
Tüketici Araştırması
Uluslararası Fuarlar
Fuar Araştırma
Aktif Tedarikçi Bulma Yöntemleri
Masabaşı Tedarikçi Bulma Yöntemleri
Tedarikçi Tanıma Ve Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Satınalma’da Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme Yöntemleri

3. TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ
 
Tedarikçi Kalite PerformansıTedarikçi Teslimat Performansı
Teslimatlarda Miktara Uyum
Teslimatlarda Termine Uyum
Teslimat Maliyeti
Standart Ambalaja Uyum
Tedarikçi Performans Değerlendirme Sistemi ve Tedarikçi Performans Raporu
Tedarikçi Performans Değerlendirme Formu Örnekleri
Tedarikçi Gözden Geçirme Toplantısı
Tedarikçi Geliştirme Planlaması

4. İTHALATTA TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
 
• Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
• Satınalma Karar Süreçleri ve Etkenleri
• Distribör, Bayi, Acenta Olma ve Sürecin Yürütülmesi
• Sözleşmelerde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

5. FİRMA İÇİ TEDARİK YÖNETİM SİSTEMİ KURMA
 
• Yönetim Altyapısı
• Üretim Altyapısı
• Satınalma Altyapısı
• Finans Altyapısı

6. İTHALAT PROSEDÜRLERİ
 
• Nasıl İthalatçı Olunur ?
• İthalat İş Akışı
• İthalat Çeşitleri
• İthalatta Kullanılan Belgeler
• İthalatta Vergi Hesaplamaları
• İthalatta Gümrük Uygulamaları
• İthalat Hesabının Kapatılması
• İthalatta Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Yolları
• Örnek Olay ve Uygulamalar

7. İTHALAT GÜMRÜK PROSEDÜRLERİ
 
• Eşyanın Geçici Depolanması
• Gümrük Antrepo Rejimi
• Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
• Transit Rejimi
• Dahilde İşleme Rejimi
• Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
• Hariçte İşleme Rejimi
• Posta İşlemleri
• Sınır Ticareti
• Temsil Hakkı
• Eşyanın Tercihli Olmayan Menşei,
• Eşyanın Tercihli Olan Menşei,
• Eşyanın Gümrük Kıymeti,
• Eşyanın Gümrüğe Sunulması,
• Özet Beyan,
• Gümrükçe Onaylanmış İşlem,
• Geçici Depolama,
• Serbest Dolaşıma Giriş,
• Gümrük Yükümlülüğünün Doğması, Sona Ermesi,
• Vergi Kaybına Ait Cezalar

8. İTHALATTA MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ
 
• İthalatta Maliyete Etki Eden Unsurlar
• Vergi Maliyetleri
• Lojistik Maliyetleri
• Gümrükleme Maliyetleri
• Belgelendirme Maliyetleri
• Finansal Maliyetler
• Sigorta Maliyetleri
• Diğer Maliyet Kalemleri
• Maliyet Hesaplamada Dikkat Edilecek Noktalar
• Örnek Uygulamalar
• Soru - Cevap

9. İTHALATTA KULLANILAN BELGELER
 
• Faturalar
• Sevk (Taşıma) Belgeleri
• Serbest Dolaşım Belgeleri
• Paketleme Belgeleri
• Ürüne İlişkin Belgeler
• Finansal Belgeler
• Diğer Belgeler
• Belge Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar

10. TESLİM ŞEKİLLERİ
 
• Teslim Şekilleri Uygulamalarına Genel Bakış
• Ticari İşletmede Teslim (EXW)
• Taşıyıcıya Teslim (FCA)
• Gemi Doğrultusunda Teslim (FAS)
• Gemi Bordrosunda Teslim (FOB)
• Mal Bedeli veya Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CFR)
• Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CIF)
• Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim (CPT)
• Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim (CIP)
• Terminalde Teslim (DAT)
• Belirlenen Yerde Teslim (DAP)
• Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim (DDP)
• INCOTERMS 2000 ve INCOTERMS 2010 Karşılaştırması
• Teslim Şekilleri Uygulamalarında Karşılaşılabilecek Riskler ve Çözüm Yolları

11. ÖDEME YÖNTEMLERİ
 
• Peşin Ödeme
• Alıcı Firma Prefinansmanı
• Mal Mukabili Ödeme
• Vesaik Mukabili Ödeme
• Akreditifli Ödeme
• Kabul Kredili Ödeme
• Garanti Mektupları
• Kontra Garantiler
• Teminat Mektupları
• Kambiyo İşlemlerinde Süreler
• Ödeme Şekillerinde Eximbank Uygulamaları
• Ödeme Yöntemlerinde karşılaşılabilecek Riskler ve Çözüm Yolları
• Ödeme Şekillerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

12. İTHALATTA LOJİSTİK YÖNETİMİ
 
• Tedarik Zinciri ve Lojistik
• Kara, Hava, Deniz, Demiryolu Nakliyesi
• Taşıma Şekilleri
• Nakliye İşlemlerinde Kullanılan Belgeler
• Navlun Sözleşmeleri ve Türleri
• Navlun Teklif Türleri
• Nakliye İşlemleri İş Akışı
• Nakliye Ölçüm ve Maliyet Hesapları
• En Uygun Nakliyenin Bulunması
• Dış Ticaret Sigortası

13. İTHALATTA RİSK YÖNETİMİ
 
• Ülke Riskleri
• Müşteri Riskleri
• Gümrük Riskleri
• Lojistik Riskleri
• Ödeme Yöntemleri Riskleri
• Alınabilecek Tedbirler

14. ÖRNEK UYGULAMALAR VE DENEYİM PAYLAŞIMLARI
 
İthalat Atölye Çalışmaları
Uzmanlardan Deneyim Paylaşımları

Etiketler: Yurtdışı Satınalma Uzmanlığı, lojistik eğitimi, ithalat eğitimi, yurtdışı satınalma eğitimi, ithalat kursu, ithalat prosedürleri, ithalat vergileri, ithalat gümrük rejimleri, gümrük mevzuatı, ithalat gümrükleme