İhracat Nedir ?

İHRACAT TANIMI

 

En basit anlamıyla ihracat; kişi ve kuruluşlarca üretilen mal ve hizmetlerin yurt dışına satılmasıdır. Daha kapsamlı, teknik bir tanımlama yapacak olursak, ihracat; bir malın veya değerin yürürlükteki İhracat Mevzuatı ile Gümrük Mevzuatına uygun şekilde fiili ihracatının yapılması ve Kambiyo Mevzuatına göre bedelinin (bedelsiz ihracat hariç) yurda getirilmesini veyahut Müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkışları olarak tanımlanır.

 

İhracat, uluslararası pazara girebilmek veya eldeki uluslararası pazarları genişletebilmek için kullanılabilecek bir alternatif stratejidir. Bir diğer ülke pazarındaki potansiyel tüketicilerin tespit edilmesi, mamulün adı geçen gruba satışının yapılması ve mamullerin tüketiciye ulaştırılmasıdır. Uluslararası pazarlama literatürüne göre ihracat globalleşmenin ilk aşamasıdır.

 

 

 

 İHRACATÇI TANIMI

 

İhraç edilecek mala göre ilgili ihracat birliğine üye olan, gerçek usulde vergiye tabii olan gerçek ve tüzel kişi tacirler, esnaf ve sanatkar odalarına kayıtlı olup, üretici niteliğine sahip esnaf ve sanatkarlar ile joint-venture ve konsorsiyumlardır. İhracatçı olmak için herhangi bir belge veya izin sertifikası sahibi olmak gerekmemektedir.

İhracatçı olabilmek için gereken maddeleri sıralayacak olursak,


1.Vergi mükellefi olmak
2.İlgili ihracatçı birliğine üye olmak
3.Fiili ihracatın gerçekleşeceği gümrük işlemleri için gümrük müşavirliğine ve yardımcılarına vekalet vermek.
Bu şartları yerine getiren her firma ihracatçı vasfını kazanır.

 

İHRACATIN AŞAMALARI

 

 

 

İhracat sürecinin genel olarak üç önemli aşaması vardır:

 

1-Fizibilite Analizi,

 

2-Dış Pazara Girişin Planlanması,

 

3-Uygulama.

 

 

Fizibilite Analizi; Aşağıdaki Aşamalardan Oluşmaktadır.

 

 • -İç pazardaki firma performansını analiz etmek (ürün, kurumsal, mali, pazarlama vb. açılardan)

 • -Firmanın kapasite durumunu incelemek,    

 • -Hedef pazarların demografik, sosyal, politik ve ekonomik faktörlerini gözönüne almak,

 • -Dış ticaret uzmanlarına danışmak (pazarlama, finansman, mevzuat, vb. konularda),

 • -Hedef pazarları seçmek.

 

 

 

Dış Pazara Girişin Planlanması; Aşağıdaki Aşamalardan Oluşmaktadır.

 

 • -Sektör bazında pazar araştırması yapmak,

 • -Pazar araştırmasının değerlendirmesini yapmak,

 • -Pazara giriş stratejisini saptamak,

 • -Hedef pazarlardaki lisans, standartlar ve sertifikasyon taleplerine uygunluk sağlamak,

 • -Patent, ticari marka ve telif hakları hakkında gerekli bilgiyi toplamak,

 • -Vergiler, gümrük vergileri, harçlar, kotalar ve diğer tarife dışı engelleri belirlemek,

 • -Fiyat listesi oluşturmak,   

 • -Finansman bulmak.

 

Uygulama; Aşağıdaki Aşamalardan Oluşmaktadır.

 • -Dağıtım yöntemlerini belirlemek,

 • -Pazarlama planını uygulamak,

 • -Temsilcilik veya satış yöntemlerini seçmek,

 • -Satış sözleşmesini müzakere etmek,

 • -Üretimi tamamlamak,

 • -Sigorta yaptırmak,

 • -Gerekli belgeleri tamamlamak,

 • -Ürünün ambalajlamak ve etiketlemek,

 • -Ürünü yüklemek.

 

 


 


 

 


 

 

Etiketler: ihracat nedir, ihracat nasıl yapılır, ihracat yöntemleri, ihracat prosedürleri, ihracat işlemleri, ihracat süreçleri, nasıl ihracat yapılır