İhracat Planlama Stratejileri

İHRACAT İŞLEMİNİN AŞAMALARI 

                                          

Fizibilite Analizi

 

İç Pazardaki Firma Performansını Analiz Etmek (Ürün, Kurumsal Mali, Pazarlama,Vb. Açılarından)

Firmanın Kapasite Durumunu İncelemek

Hedef Pazarların Demografik, Sosyal, Politik Ve Ekonomik Faktörlerini Gözönüne Almak

Hedef Pazarları Seçmek 


Dış Pazara Girişin Planlanması

Sektör Bazında Pazar Araştırması Yapmak

Pazar Araştırmasının Değerlendirmesini Yapmak

Pazara Giriş Stratejisini Saptamak

Hedef Pazardaki Lisans, Standartlar Ve Sertifikasyon Taleplerine Uygunluğu Sağlamak

Patent, Ticari Marka Ve Telif Hakları Hakkında Gerekli Bilgiyi Toplamak

Vergiler, Gümrük Vergileri, Harçlar, Kotalar Ve Diğer Tarife Dışı Engelleri Belirlemek

Fiyat Listesi Oluşturmak

 

Uygulama

Dağıtım Yöntemlerini Belirlemek

Pazarlama Planını Uygulamak

Temsilcilik Veya Satış Yöntemlerini Seçmek

Üretimi Tamamlamak

Ürünü Ambalajlamak Ve Etiketlemek

Gerekli Gümrük, Nakliye, Sigorta İşlemlerini  Tamamlamak

Ürünü Yüklemek Ve Göndermek

 

İHRACATA KARAR VERMEDEN ÖNCE BU SORULARA CEVAP VERİN !

 

YURTİÇİ PERFORMANS

 

Ürünün Mevcut Durumda Pazar Payı Nedir ?

Firmanın İhracat Konusundaki Kararlılık Ve Arzusu Nedir ?

Firmanın İhracat Yapmaktaki Amacı Nedir ?

Firmanın Yapısı İçinde İhracat Bölümünün Durumu Nedir ?

Firmanın (Veya Çalışanlarının) Dış Pazarlar Ve İhracat Konularında Deneyimleri Nedir ?

Firmanın Risk Alma Kapasitesi Nedir ? 

 

REKABET

 

Yabancı Bir Pazarda, Ürünlerin Ve Hizmetlerin Rekabetçi Olmasını Sağlayan Nedir ?

Ürünleri Ve Hizmetleri Avantajlı Kılan Nedir ?

Genel Olarak Rekabet Avantajları (Teknolojik Gelişmeler, Patentler, Beceriler Vb. Avantajlar) Nelerdir ? 

 

HEDEF PAZARLAR

 

Pazarın Hangi Kesimleri Hedeflenmektedir ?

Firmanın Dış Pazarlardaki Rakiplerinin Performansı Nasıldır ?

Ürün, Gümrük Vergileri, Kotalar Ve Diğer Tarife Dışı Engeller İle Kısıtlanmakta Mıdır ?

Ürün, Yurtdışındaki Tüketicilerin Kültürü, Gelenekleri Ve İnançları İle Çelişiyor Mu ?

Ürünün Yurtdışında Patent / Ticari Marka Kanunları İle Korunması Gerekiyor Mu ?

Ürünün Etiketlenmesine İlişkin Gereklilikler Nelerdir ?

Çevre İle İlgili Ne Gibi Kısıtlamalar Vardır, Ne Ölçüde Uyum Gerekir ? 

 

ÜRÜNÜN PAZARLANMASI 

 

Ürün Ya Da Hizmetin Reklamı Nasıl Yapılacak ?

Dış Pazarlara Satış Yaparken Firmayı Kim Temsil Edecektir ?

İhraç Pazarı İle İlgili Görevleri Üstlenmek Üzere Bir Ajenta Ya Da Dağıtıcı Tayin Edilecek Midir ?

Ajenta Ya Da Dağıtımcıya Hangi Bölge Verilecek ?

Potansiyel Alıcıya Ürün Ya Da Model Gönderilebilir mi ?

Ürün Yada Hizmet Hedef Pazarda Hangi İsimle Satılacaktır ? 

 

FİYATLANDIRMA VE TİCARİ KOŞULLAR 

Fiyatlar Nasıl Hesaplanacak ?

Hizmet Verme Koşulları Nelerdir ?

Ödeme Ve Kredi Vadeleri Nelerdir ?

Ürünün Garanti Süresi Nedir ?

İndirim Koşulları Nelerdir ?

 

HEDEF PAZAR HAKKINDA ÖĞRENİLMESİ GEREKENLER

Ülkenin Nüfusu Ve Yaş Grupları

Kentsellik Ve Kırsallık

İklim

Taşıma Mesafeleri

Pazardaki Ulaşım Ve Haberleşme Alt Yapısının Düzeyi Ve Kalitesi

Devletin İthalat Politikaları

İthal Ürünlerin Pazardaki Kabulü

Hedef Ülke Ve Sektörün İthalat İhracat Rakamları

Hedef Ülkede Dağıtımcı Sözleşmelerinin Yasal Yönleri

Gerekli Dokümanlar, Teknik Ve Çevreye İlişkin İthalat Düzenlemeleri

Ürün Ya Da Hizmeti Etkileyen Fikri Mülkiyet Koruma Yasaları

Hedef Pazardaki Ürüne Talep Düzeyi

Pazardaki Rakip Sayısı Ve Ülkeleri 

 

 

 

Etiketler: ihracat müşteri bulma, uluslararası pazarlama eğitimi, ihracatta müşteri bulma eğitimi, ihracatta müşteri bulma teknikleri, uluslararası