Buradasınız:

A.TR Dolaşım Belgesi (A.TR Movement Certificate) Nedir?

A.TR Dolaşım Belgesi AB ülkelerine yapılacak ihracatta kullanılan dolaşım belgelerinden biridir. Sağladığı kolaylıklar diğer dolaşım belgeleriyle benzerdir. Türkiye ile AB arasında serbest dolaşımda bulunan eşyanın tercihli rejimden yararlanabilmesi için düzenlenir. Bu belge sanayi ve işlenmiş tarım ürünleri ihracatında ve ithalatında gümrük vergisinden muafiyeti sağlamak amacı ile ilgili bir dolaşım belgesidir. Bu belge ve ihracatçı firma ya da ihracatçı firmanın vekalet verdiği gümrük müşaviri tarafından doldurulur. Daha sonra bağlı bulunduğu Sanayi ve Ticaret Odasına onaylatılması gerekir. İbraz edilme süresi ise 4 aydır. Yani ihracatçı ülkenin gümrük idaresi tarafından vize edildiği tarihten itibaren dört ay içerisinde ithalatçı ülkenin gümrüğüne ibraz edilmesi gerekir.