Buradasınız:

CMR Belgesi (CMR Transport Document) Nedir?

Ticari Mallar Güzergah Anlaşması’nı (Convention Merchandise Rouiter) imzalamış ülkelere yönelik yapılacak karayolu taşımacılığında kullanılan karayolu konşimentosudur. İhracatçı veya ithalatçı ülkelerden herhangi birinin CMR anlaşmasına taraf olması gerekir. Bu şekilde bu anlaşma düzenlenebilir. Bu belge nakliye firması tarafından düzenlenir. 3 nüsha halinde düzenlenir.  Bunlardan ilki ihracatçı için, ikincisi mallar ile birlikte gönderilmek ve üçüncüsü de nakliyecide kalmak üzere düzenlenir.

Belge de istenilen bilgiler bu şekildedir;

 • İhracatçı firma adı
 • İhracatçı firma adresi
 • İthalatçı firma adı
 • İthalatçı firma adresi
 • Malın teslim edileceği yer
 • Yükleme yeri
 • Yükleme tarihi
 • Mal cinsi
 • Ambalaj cinsi ve adedi
 • Brüt kilo
 • Teslim şekli
 • Araç plaka bilgileri