GÜMRÜK DANIŞMANLIĞI

GÜMRÜK DANIŞMANLIĞI

Gümrük Danışmanlığı hizmetlerimiz gümrüklerde karşılaşılabilecek sorunları azaltma, maliyet düşürücü ve zaman kazandırıcı yeni gümrük tekniklerinden faydalanma, şirketlerin gümrük müşavirleri ile ilişkilerini düzenleme, Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamaları açısından bilgilenme ve gümrüklerde karşılaşılabilecek sorunların çözümü hususlarında fayda sağlamaktadır.

Sunduğumuz Hizmetler

·     Gümrük Uygulamaları Risk Analizi 

·     Gümrük Uygulamaları Fırsat Analizi 

·     Tarife Pozisyonu Tespiti 

·     Gümrük Vergileri 

·     KDV ve Gümrükte KDV uygulamaları 

·     ÖTV uygulamaları 

·     Gümrük Kıymeti 

·     Royalti Uygulamaları 

·     Dış Ticarette Standardizasyon 

·     Geçici İthalat 

·     Bedelsiz İthalat 

·     Dolaşım Belgeleri ve Menşe Sertifikaları (A.TR, EUR.1) 

·     Gümrük Antrepoları  

·     Finansal Leasing (Cross Border Leasing)  

·     Serbest Bölgeler  

·     Avrupa Birliği Uygulamaları  

·     Serbest Ticaret Antlaşmaları  

·     Sonradan Kontrol Belgesi  

·     Dahilde İşleme  

·     Hariçte İşleme WhatsApp