AKREDİTİF UZMANLIK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

AKREDİTİF UZMANLIK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Dış ticaretin en önemli araçlarından biri olan akreditifin tüm yönleriyle derinlemesine analiz edilerek, uygulamalı olarak işleneceği bu eğitim sonunda katılımcıların akreditifi tüm detaylarıyla öğrenerek firmalarının akreditif işlemlerini rahatlıkla yapmaları hedeflenmektedir.

PROGRAM DETAYLARI


SINIF PROGRAMI

ONLINE PROGRAM

Başlangıç Tarihi

20 Temmuz 2024

23 Temmuz 2024

Eğitim Günleri

Cumartesi – Pazar

10.00 – 16.00

Salı - Perşembe - Cumartesi

21.00  -  23.30

Eğitim Süresi

2 Hafta

3 Hafta

Eğitim Yeri

Mecidiyeköy

Online

Eğitim Ücreti

15.000 TL+KDV

15.000 TL+KDV

İletişim

0 532 574 64 08

0 532 574 64 08

Mail

iletisim@disticaretplatformu.com 

iletisim@disticaretplatformu.com


EĞİTİM İÇERİĞİ


Akreditife Giriş

 • Akreditifin Tanımı Ve Genel Çerçevesi
 • Akreditifte Taraflar Arası İlişkiler
 • Akreditifte Bankalar
 • Amir, Teyit, Rambursman, Ödeme, Lehdar, İştira Bankalarının Sorumlulukları

Akreditif Çeşitleri

Yapılarına Göre Akreditif Çeşitleri

 • Dönülebilir Akreditif
 • Dönülmez Akreditif
 • Teyitsiz Akreditif
 • Teyitli Akreditif
 • Döner/Rotatif Akreditif
 • Devredilebilir Akreditif
 • Karşılıklı Akreditifler
 • Teminat Akreditifleri
 • Red-Clause Akreditifler

Ödeme Türlerine Göre Akreditif Çeşitleri

 • Görüldüğünde Ödemeli Akreditif
 • Vadeli Akreditif
 • Kabul Kredili Akreditif
 • İştiralı Akreditif
 • Karışık Ödemeli Akreditif

Akreditifin İşleyişi

 • Akreditifin Taraflar Arası İşleyişi
 • İthalatçı Açısından Akreditifi Süreci
 • İthalat Akreditifinin Açılmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • İhracatçı Açısından Akreditif Süreci
 • İhracat Akreditifinin İşleyişinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Örnek Uygulamalar

 • Swift Mesajları
 • Uluslar Arası Swift Mesajlarının Özellikleri
 • Swift Mesajı Okuma Teknikleri
 • SWIFT Sisteminde Akreditif Mesaj Formatları

Akreditif Mektupları

 • Akreditif Açtırma Teklif Mektubunun Hazırlanması Ve Masrafları
 • Akreditif Metininin Açıklanması
 • Akreditif Belgelerinin Genel Analizi
 • Belgelerle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Akreditif İle İlgili Örnek Uygulamalar

 • Akreditifte İşlem Süreci
 • Akreditifte Sürelerle İlgili Uygulamalar
 • Akreditifte Kısmi Sevkiyat, Aktarma, Uygulamaları
 • Akreditifte Yükleme Ve Boşaltma İle İlgili Uygulamalar
 • Mal Tanımı Ve İstenen Belgelerle İlgili Uygulamalar
 • Akreditifte Incoterms İle İlgili Önemli Hususlar

Akreditif İle İlgili Belge Üzerinde Uygulamalar

 • Akreditifte Swift Metni Üzerinde Açıklanması
 • Örnek Uygulamalar

Akreditifte Rezerv

 • Akreditifte Rezervin Önemi
 • Örnek Uygulamalar
 • UCP 600’e Göre Rezerv Çalışmaları

Hukuksal Boyutuyla Akreditif

 • Akreditifin Tabi Olduğu Hukuk
 • ICC 600 Yeknesak Kurallarının Akreditif İşleminde Ve Kanunlarımızdaki Yeri
 • Belgelerin Reddedilmesinin Hukuki Sonuçları
 • Akreditif Belgelerinin İştirası, Akreditif Alacağının Temliki
 • Akreditif Belgelerinin Gönderilmesi Sırasında Kaybolması
 • Akreditif Üzerine Konulacak İhtiyati Tedbir Ve İhtiyati Haciz Durumları
 • Akreditiflerde Ödemenin Durdurulması
 • Amirin, Lehdarın, Amir Bankanın İflası
 • Gerçek Olaylar Üzerinde Tartışma Ve Yorumlar

Akreditiflerde Karşılaşılacak Riskler Ve Çözüm Yolları

 • Alıcı Riskleri
 • Satıcı Riskleri
 • Ülke Riskleri
 • Belge Riskleri
 • Diğer Riskler
 • Çözüm Yolları
 • Uygulamalı Örnekler

UCP 600 Broşürünün İncelenmesi 

 • Uygulanmaya Başlayacak UCP 600'ün Maddelerinin Açıklanması
 • ICC’nin Görev Ve Sorumlulukları
 • UCP’nin Geçmiş Revizyonları
 • Akreditifin Tanımı Ve Hukuki Boyutu
 • Vade Ve Tarih Yorumlamaları, Banka Gün Hesaplaması
 • Sözleşme/Kontratlar Karşısında Akreditifler
 • Mal/Hizmet/Yapılar İşler Karşılığında Akreditifin Durumu
 • Akreditifte Taraflar; Amir, Lehtar Ve Bankaların Sorumlulukları
 • Belgelerin İncelenme Standardı
 • Taşıma Belgeleri
 • Orijinal Ve Kopya Belge Tanımlaması
 • Aktarma Ve Parsiyel Yüklemenin Uygulama İçeriği
 • Tutar, Miktar Ve Birim Fiyatta Tolerans Uygulanması
 • LC Vadesi, Vesaik İbraz Yeri, LC Vadesi
 • Rezerv Tanımı Ve Uygulaması
 • Değişikliklerin İhbar Edilmesi
 • Akreditifte Kullanılan Kısaltmalar/Tanımlamalar
akreditif eğitimi, akreditif kursu, akreditif uzmanlığı, akreditif uygulamaları, akreditif danışmanlığı


WhatsApp