İhracat Müşteri Temsilciliği Sertifika Programı

İhracatın tüm süreçlerinin derinlemesine analiz edilerek işleneceği eğitim sonunda bir müşteri temsilcisi olarak katılımcıların bir firmanın ihracat departmanını rahatlıkla yönetebilecek, firmasını yurtdışı pazarlarda temsil edecek, tüm ihracat süreçlerini en iyi şekilde yürütebilecek, dış ticarette üst seviye yetkinliğe ulaştıracak bilgi, birikim ve tecrübeye ulaşmaları hedeflenmektedir.

 

Program Sonunda Katılımcılara;

 

* İhtiyaç duyabilecekleri tüm bilgilere ulaşabilecekleri zengin bir dış ticaret bilgi bankası CD’si 

* Çalıştıkları işle ilgili süresiz ve ücretsiz danışmanlık hizmeti


PROGRAM DETAYLARI

 

SINIF PROGRAMI

ONLİNE PROGRAM

Başlangıç Tarihi

11 Eylül 2021

13 - 19 Eylül 2021

Eğitim Günleri

Cumartesi – Pazar 

10.00 – 17.00

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi

21.00  -  23.30

Eğitim Süresi

3 Hafta

3 Hafta

Eğitim Yeri

Mecidiyeköy

Online

Eğitim Ücreti

1.750 TL

1.750 TLEĞİTİM İÇERİĞİ

1. GLOBAL TİCARET SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

Dünya Ticaretine Genel Bakış
Değişen Ekonomik Dengeler
Uluslararası Ticaretin Yapısı
Global Pazarlama Trendleri
Dünya Ticaretinde Bloklar
Türkiye’nin Uluslar Arası Ticaretteki Yeri Ve Önemi

2. İHRACATTA PAZAR ARAŞTIRMA VE MÜŞTERİ BULMA TEKNİKLERİ

Pazar Araştırması Türleri
Masa Başı Araştırması
Piyasa Araştırması
Tüketici Araştırması
Aktif Müşteri Bulma Yöntemleri
Masabaşı Müşteri Bulma Yöntemleri
Müşteri Tanıma Ve Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Müşteri Bulmada Fuarların Önemi Ve Fuarlarda Başarılı Olma Yöntemleri
Elektronik Ticaret
En Önemli Web Sitelerinin İncelenmesi Ve Web Sayfalarında Uygulamalı Gösterimi

3. İHRACATTA ETKİN FUAR ORGANİZASYONU

İhracatta Fuarların Önemi
Fuar Araştırma ve Doğru Fuarların Tespiti
Fuar Öncesi Hazırlıklar
Fuarlarda Devlet Desteklerinden Faydalanma
Fuar Organizasyon Prosedürlerinin Yürütülmesi
Fuar Organizatörü Firma ile İlişkiler
Fuar Sırasında Yapılacaklar
Fuarda Yerleşim, Görsellik, Odaklanma ve Planlamanın Önemi
Fuarlarda Kurumsal İmaj
Fuar Sonrası Müşteri İlişkileri

4. İHRACATTA HEDEF PAZAR ANALİZLERİ

Hedef Ülke Seçimi
Uygun Pazar Uygun Ürün Çalışması
Demografik Ve Ekonomik Verilere Analitik Bakış
Uluslararası Pazarların Değerlendirilmesi Ve Satış Tahminleri
Uluslararası Pazarlama Karmasının Geliştirilmesi
Uluslararası Pazarlama Bilgi Sistemi Ve Pazarlama Araştırması
Uluslararası Pazarlama Kararları İçin Bilgi İhtiyacı
Örnek Ürün Üzerinden Hedef Ülke Seçimi
Müşteri Segmentasyonu
Pazarlama Stratejileri Ve Eylem Planı

5. İHRACATTA MÜŞTERİ, BAYİ, DİSTRİBÜTÖR, ACENTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Müşteri İlişkileri Yönetimi
Müşteri Satınalma Karar Süreçleri ve Etkenleri
Genişletilmiş Ürün - Çözüm Kavramı
Müşteri Yaşam Döngüsü
Bire Bir Pazarlama
Distribör, Bayi, Acenta Seçimi
Distribör, Bayi, Acenta Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Uluslar Arası Pazarlama Sözleşmeleri

6. İHRACATTA MÜŞTERİ ZİYARETLERİ ORGANİZASYONU

Müşteri Ziyaretinin Önemi
Hedef Müşterilerin Ziyaret Edilmesi
Randevu Alma
Otel, Uçak, vb. Rezervasyonu Prosedüreri
Ziyaretlerde Olması Gerekenler
Ziyarette Konuşulacak Konular
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

7. FİRMA İÇİ İHRACAT YÖNETİM SİSTEMİ KURMA

Yönetim Altyapısı
Ürün - Üretim Altyapısı
Pazarlama Satış Altyapısı
Finans Altyapısı
Tanıtım Çalışmaları Altyapısı

8. İHRACAT PROSEDÜRLERİ

Nasıl İhracatçı Olunur ?
İhracat İş Akışı
İhracat Çeşitleri
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) Numarasının Önemi
İhracatta Kullanılan Belgeler
İhracat Yapılacak Ülkeye Göre İşlemler
İhracatta Gümrük Uygulamaları
İhracata İlişkin Kurumlar ve Fonksiyonları
İhracat Hesabının Kapatılması
İhracatta Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Yolları
Örnek Olay ve Uygulamalar

9. İHRACAT GÜMRÜK PROSEDÜRLERİ

Eşyanın Geçici Depolanması
Gümrük Antrepo Rejimi
Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
Transit Rejimi
Dahilde İşleme Rejimi
Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
Hariçte İşleme Rejimi
Posta İşlemleri
Sınır Ticareti
Temsil Hakkı
Eşyanın Tercihli Olmayan Menşei,
Eşyanın Tercihli Olan Menşei,
Eşyanın Gümrük Kıymeti,
Eşyanın Gümrüğe Sunulması,
Özet Beyan,
Gümrükçe Onaylanmış İşlem,
Geçici Depolama,
Serbest Dolaşıma Giriş,
Gümrük Yükümlülüğünün Doğması, Sona Ermesi,
Vergi Kaybına Ait Cezalar

10. İHRACATTA KULLANILAN BELGELER

Faturalar
Sevk (Taşıma) Belgeleri
Serbest Dolaşım Belgeleri
Paketleme Belgeleri
Ürüne İlişkin Belgeler
Finansal Belgeler
Diğer Belgeler
Belge Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar

11. İHRACATTA KULLANILAN TESLİM ŞEKİLLERİ

Teslim Şekilleri Uygulamalarına Genel Bakış
Ticari İşletmede Teslim (EXW)
Taşıyıcıya Teslim (FCA)
Gemi Doğrultusunda Teslim (FAS)
Gemi Bordrosunda Teslim (FOB)
Mal Bedeli veya Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CFR)
Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CIF)
Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim (CPT)
Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim (CIP)
Belirlenen Yerde Teslim (DAP)
Varış Yerinde İndirilmiş Olarak Teslim (DPU)
Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim (DDP)
INCOTERMS 2000 ve INCOTERMS 2010 Karşılaştırması
Teslim Şekilleri Uygulamalarında Karşılaşılabilecek Riskler ve Çözüm Yolları

12. İHRACATTA KULLANILAN ÖDEME YÖNTEMLERİ

Peşin Ödeme
Alıcı Firma Prefinansmanı
Mal Mukabili Ödeme
Vesaik Mukabili Ödeme
Akreditifli Ödeme
Kabul Kredili Ödeme
Garanti Mektupları
Kontra Garantiler
Teminat Mektupları
Kambiyo İşlemlerinde Süreler
Ödeme Şekillerinde Eximbank Uygulamaları
Ödeme Yöntemlerinde karşılaşılabilecek Riskler ve Çözüm Yolları
Ödeme Şekillerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

13. İHRACATTA LOJİSTİK YÖNETİMİ

Tedarik Zinciri ve Lojistik
Kara, Hava, Deniz, Demiryolu Nakliyesi
Taşıma Şekilleri
Nakliye İşlemlerinde Kullanılan Belgeler
Navlun Sözleşmeleri ve Türleri
Navlun Teklif Türleri
Nakliye İşlemleri İş Akışı
Nakliye Ölçüm ve Maliyet Hesapları
En Uygun Nakliyenin Bulunması
Dış Ticaret Sigortası

14. İHRACATTA RİSK YÖNETİMİ

Ülke Riskleri
Müşteri Riskleri
Gümrük Riskleri
Lojistik Riskleri
Ödeme Yöntemleri Riskleri
Alınabilecek Tedbirler

15. İHRACATTA DEVLET DESTEKLERİ

KOSGEB Destekleri
İGEME Destekleri
DTM Destekleri
TÜBİTAK Destekleri
TTGV Destekleri
EXIMBANK Destekleri
Diğer Destekler
Sağlanan Desteklerden Faydalanma Yolları
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

16. İHRACATTA KALİTE, ÇEVRE, GÜVENLİK

Dış Ticarette Kalitenin Önemi
Kalite Standart Çeşitleri
Çevre Uygulamaları
Güvenlik Uygulamaları

17. ÖRNEK UYGULAMALAR VE DENEYİM PAYLAŞIMLARI

İhracat Atölye Çalışmaları
Uzmanlardan Deneyim Paylaşımları 

Etiketler: İhracat Müşteri Temsilciliği, ihracat müşteri bulma, ihracat pazarlama eğitimi