İHRACAT MÜŞTERİ TEMSİLCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

İHRACAT MÜŞTERİ TEMSİLCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

İhracatın tüm süreçlerinin derinlemesine analiz edilerek işleneceği eğitim sonunda bir müşteri temsilcisi olarak katılımcıların bir firmanın ihracat departmanını rahatlıkla yönetebilecek, firmasını yurtdışı pazarlarda temsil edecek, tüm ihracat süreçlerini en iyi şekilde yürütebilecek, dış ticarette üst seviye yetkinliğe ulaştıracak bilgi, birikim ve tecrübeye ulaşmaları hedeflenmektedir.

Program Sonunda Katılımcılara;

 * İhtiyaç duyabilecekleri tüm bilgilere ulaşabilecekleri zengin bir dış ticaret bilgi bankası 

 * Çalıştıkları işle ilgili süresiz ve ücretsiz danışmanlık hizmeti

EĞİTİM PROGRAMI

PROGRAM DETAYLARI


SINIF PROGRAMI

ONLINE PROGRAM

Başlangıç Tarihi

26 Temmuz 2024

28 Temmuz 2024

Eğitim Günleri

Cumartesi – Pazar 

10.00 – 17.00

Pazartesi Çarşamba Cuma 

21.00  -  23.30

Eğitim Süresi

3 Hafta

4 Hafta

Eğitim Yeri

Mecidiyeköy

Online

Eğitim Ücreti

15.000 TL+KDV

15.000 TL+KDV

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

1. GLOBAL TİCARET SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ


Dünya Ticaretine Genel Bakış

Değişen Ekonomik Dengeler

Uluslararası Ticaretin Yapısı

Global Pazarlama Trendleri

Dünya Ticaretinde Bloklar

Türkiye’nin Uluslar Arası Ticaretteki Yeri Ve Önemi


2. İHRACATTA PAZAR ARAŞTIRMA VE MÜŞTERİ BULMA TEKNİKLERİ


Pazar Araştırması Türleri

Masa Başı Araştırması

Piyasa Araştırması

Tüketici Araştırması

Aktif Müşteri Bulma Yöntemleri

Masabaşı Müşteri Bulma Yöntemleri

Müşteri Tanıma Ve Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Müşteri Bulmada Fuarların Önemi Ve Fuarlarda Başarılı Olma Yöntemleri

Elektronik Ticaret

En Önemli Web Sitelerinin İncelenmesi Ve Web Sayfalarında Uygulamalı Gösterimi


3. İHRACATTA ETKİN FUAR ORGANİZASYONU


İhracatta Fuarların Önemi

Fuar Araştırma ve Doğru Fuarların Tespiti

Fuar Öncesi Hazırlıklar

Fuarlarda Devlet Desteklerinden Faydalanma

Fuar Organizasyon Prosedürlerinin Yürütülmesi

Fuar Organizatörü Firma ile İlişkiler

Fuar Sırasında Yapılacaklar

Fuarda Yerleşim, Görsellik, Odaklanma ve Planlamanın Önemi

Fuarlarda Kurumsal İmaj

Fuar Sonrası Müşteri İlişkileri


4. İHRACATTA HEDEF PAZAR ANALİZLERİ


Hedef Ülke Seçimi

Uygun Pazar Uygun Ürün Çalışması

Demografik Ve Ekonomik Verilere Analitik Bakış

Uluslararası Pazarların Değerlendirilmesi Ve Satış Tahminleri

Uluslararası Pazarlama Karmasının Geliştirilmesi

Uluslararası Pazarlama Bilgi Sistemi Ve Pazarlama Araştırması

Uluslararası Pazarlama Kararları İçin Bilgi İhtiyacı

Örnek Ürün Üzerinden Hedef Ülke Seçimi

Müşteri Segmentasyonu

Pazarlama Stratejileri Ve Eylem Planı


5. İHRACATTA MÜŞTERİ, BAYİ, DİSTRİBÜTÖR, ACENTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ


Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri Satınalma Karar Süreçleri ve Etkenleri

Genişletilmiş Ürün - Çözüm Kavramı

Müşteri Yaşam Döngüsü

Bire Bir Pazarlama

Distribör, Bayi, Acenta Seçimi

Distribör, Bayi, Acenta Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Uluslar Arası Pazarlama Sözleşmeleri


6. İHRACATTA MÜŞTERİ ZİYARETLERİ ORGANİZASYONU


Müşteri Ziyaretinin Önemi

Hedef Müşterilerin Ziyaret Edilmesi

Randevu Alma

Otel, Uçak, vb. Rezervasyonu Prosedüreri

Ziyaretlerde Olması Gerekenler

Ziyarette Konuşulacak Konular

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar


7. FİRMA İÇİ İHRACAT YÖNETİM SİSTEMİ KURMA


Yönetim Altyapısı

Ürün - Üretim Altyapısı

Pazarlama Satış Altyapısı

Finans Altyapısı

Tanıtım Çalışmaları Altyapısı


8. İHRACAT PROSEDÜRLERİ


Nasıl İhracatçı Olunur?

İhracat İş Akışı

İhracat Çeşitleri

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) Numarasının Önemi

İhracatta Kullanılan Belgeler

İhracat Yapılacak Ülkeye Göre İşlemler

İhracatta Gümrük Uygulamaları

İhracata İlişkin Kurumlar ve Fonksiyonları

İhracat Hesabının Kapatılması

İhracatta Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Yolları

Örnek Olay ve Uygulamalar


9. İHRACAT GÜMRÜK PROSEDÜRLERİ


Eşyanın Geçici Depolanması

Gümrük Antrepo Rejimi

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi

Transit Rejimi

Dâhilde İşleme Rejimi

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

Hariçte İşleme Rejimi

Posta İşlemleri

Sınır Ticareti

Temsil Hakkı

Eşyanın Tercihli Olmayan Menşei,

Eşyanın Tercihli Olan Menşei,

Eşyanın Gümrük Kıymeti,

Eşyanın Gümrüğe Sunulması,

Özet Beyan,

Gümrükçe Onaylanmış İşlem,

Geçici Depolama,

Serbest Dolaşıma Giriş,

Gümrük Yükümlülüğünün Doğması, Sona Ermesi,

Vergi Kaybına Ait Cezalar


10. İHRACATTA KULLANILAN BELGELER


Faturalar

Sevk (Taşıma) Belgeleri

Serbest Dolaşım Belgeleri

Paketleme Belgeleri

Ürüne İlişkin Belgeler

Finansal Belgeler

Diğer Belgeler

Belge Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar


11. İHRACATTA KULLANILAN TESLİM ŞEKİLLERİ


Teslim Şekilleri Uygulamalarına Genel Bakış

Ticari İşletmede Teslim (EXW)

Taşıyıcıya Teslim (FCA)

Gemi Doğrultusunda Teslim (FAS)

Gemi Bordrosunda Teslim (FOB)

Mal Bedeli veya Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CFR)

Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CIF)

Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim (CPT)

Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim (CIP)

Varış Yerinde İndirilmiş Olarak Teslim (DPU)

Belirlenen Yerde Teslim (DAP)

Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim (DDP)

Teslim Şekilleri Uygulamalarında Karşılaşılabilecek Riskler ve Çözüm Yolları


12. İHRACATTA KULLANILAN ÖDEME YÖNTEMLERİ


Peşin Ödeme

Alıcı Firma Prefinansmanı

Mal Mukabili Ödeme

Vesaik Mukabili Ödeme

Akreditifli Ödeme

Kabul Kredili Ödeme

Garanti Mektupları

Kontra Garantiler

Teminat Mektupları

Kambiyo İşlemlerinde Süreler

Ödeme Şekillerinde Eximbank Uygulamaları

Ödeme Yöntemlerinde karşılaşılabilecek Riskler ve Çözüm Yolları

Ödeme Şekillerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar


13. İHRACATTA LOJİSTİK YÖNETİMİ


Tedarik Zinciri ve Lojistik

Kara, Hava, Deniz, Demiryolu Nakliyesi

Taşıma Şekilleri

Nakliye İşlemlerinde Kullanılan Belgeler

Navlun Sözleşmeleri ve Türleri

Navlun Teklif Türleri

Nakliye İşlemleri İş Akışı

Nakliye Ölçüm ve Maliyet Hesapları

En Uygun Nakliyenin Bulunması

Dış Ticaret Sigortası


14. İHRACATTA RİSK YÖNETİMİ


Ülke Riskleri

Müşteri Riskleri

Gümrük Riskleri

Lojistik Riskleri

Ödeme Yöntemleri Riskleri

Alınabilecek Tedbirler


15. İHRACATTA DEVLET DESTEKLERİ


KOSGEB Destekleri

Ticaret Bakanlığı Destekleri

TÜBİTAK Destekleri

TTGV Destekleri

EXIMBANK Destekleri

Diğer Destekler

Sağlanan Desteklerden Faydalanma Yolları

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar


16. İHRACATTA KALİTE, ÇEVRE, GÜVENLİK


Dış Ticarette Kalitenin Önemi

Kalite Standart Çeşitleri

Çevre Uygulamaları

Güvenlik Uygulamaları


17. ÖRNEK UYGULAMALAR VE DENEYİM PAYLAŞIMLARI


İhracat Atölye Çalışmaları

Uzmanlardan Deneyim Paylaşımları


WhatsApp