Yurtdışı Satınalma Uzmanlığı Sertifika Programı

Yurtdışı Satınalma Uzmanlığı Sertifika Programı

Bu eğitim yurtdışı tedarikçi araştırmasından başlayarak ürünün depoya girmesine kadarki tüm satınalma süreçlerinin derinlemesine analiz edilerek katılımcıların eğitim sonunda bir firmanın tedarik süreçlerini rahatlıkla yürütebilecek seviyeye getirmeyi hedeflediğimiz bir uzmanlık programıdır. Bu program sonunda katılımcıların dış ticaret tedarik sürecinde üst seviye yetkinliğe ulaştıracak bilgi, birikim ve tecrübeye ulaşmaları hedeflenmektedir.


PROGRAM DETAYLARI


SINIF PROGRAMI

ONLİNE PROGRAM

Başlangıç Tarihi

18 Mart 2023

20 Mart 2023

Eğitim Günleri

Cumartesi – Pazar 

10.00 – 17.00

Pazartesi Çarşamba Cuma 

21.00  -  23.30

Eğitim Süresi

3 Hafta

4 Hafta

Eğitim Yeri

Mecidiyeköy

Online

Eğitim Ücreti

5.500 TL+KDV

5.500 TL+KDVEĞİTİM İÇERİĞİ1. SATINALMA YÖNETİMİ


 • Satın Almanın İşletme İçindeki Rolü
 • Satınalma Politika, Hedef, Amaç Ve Sorumlulukları
 • Satınalmanın Organizasyon İçindeki Yeri Ve Diğer Departmanlar İle İlişkisi
 • Satın Almanın Stratejisi Ve Politikaları
 • Satın Alma Fonksiyonundaki Yeni Eğilimler, Gelecekteki Satın Almacı Profili Nasıl Olacaktır?
 • Temel Satın Alma Süreci
 • Satın Alma Sürecinde Evrak, İşlem Ve İş Akışı
 • Satınalma’da SWOT Analizi
 • Satınalma Sürecinin Verimlilik Ölçü Kriterleri


2. TEDARİKÇİ BULMA TEKNİKLERİ


 • Firmaya Uygun Tedarikçi Profilinin Tespit Edilmesi
 • Tedarikçi Araştırma Yöntemleri ve Global Sourcing Analizi
 • Pazar Araştırması Türleri
 • Masa Başı Araştırması
 • Piyasa Araştırması
 • Tüketici Araştırması
 • Uluslararası Fuarlar
 • Fuar Araştırma
 • Aktif Tedarikçi Bulma Yöntemleri
 • Masabaşı Tedarikçi Bulma Yöntemleri
 • Tedarikçi Tanıma Ve Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Satınalma’da Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme Yöntemleri


 
 

3. TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ


 • Tedarikçi Kalite PerformansıTedarikçi Teslimat Performansı
 • Teslimatlarda Miktara Uyum
 • Teslimatlarda Termine Uyum
 • Teslimat Maliyeti
 • Standart Ambalaja Uyum
 • Tedarikçi Performans Değerlendirme Sistemi ve Tedarikçi Performans Raporu
 • Tedarikçi Performans Değerlendirme Formu Örnekleri
 • Tedarikçi Gözden Geçirme Toplantısı
 • Tedarikçi Geliştirme Planlaması


 
 
4. İTHALATTA TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ


 • Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
 • Satınalma Karar Süreçleri ve Etkenleri
 • Distribör, Bayi, Acenta Olma ve Sürecin Yürütülmesi
 • Sözleşmelerde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar5. FİRMA İÇİ TEDARİK YÖNETİM SİSTEMİ KURMA


 • Yönetim Altyapısı
 • Üretim Altyapısı
 • Satınalma Altyapısı
 • Finans Altyapısı6. İTHALAT PROSEDÜRLERİ


 • Nasıl İthalatçı Olunur?
 • İthalat İş Akışı
 • İthalat Çeşitleri
 • İthalatta Kullanılan Belgeler
 • İthalatta Vergi Hesaplamaları
 • İthalatta Gümrük Uygulamaları
 • İthalat Hesabının Kapatılması
 • İthalatta Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Yolları
 • Örnek Olay ve Uygulamalar


 
 

7. İTHALAT GÜMRÜK PROSEDÜRLERİ


 • Eşyanın Geçici Depolanması
 • Gümrük Antrepo Rejimi
 • Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
 • Transit Rejimi
 • Dahilde İşleme Rejimi
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
 • Hariçte İşleme Rejimi
 • Posta İşlemleri
 • Sınır Ticareti
 • Temsil Hakkı
 • Eşyanın Tercihli Olmayan Menşei,
 • Eşyanın Tercihli Olan Menşei,
 • Eşyanın Gümrük Kıymeti,
 • Eşyanın Gümrüğe Sunulması,
 • Özet Beyan,
 • Gümrükçe Onaylanmış İşlem,
 • Geçici Depolama,
 • Serbest Dolaşıma Giriş,
 • Gümrük Yükümlülüğünün Doğması, Sona Ermesi,
 • Vergi Kaybına Ait Cezalar


 
 

8. İTHALATTA MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ


 • İthalatta Maliyete Etki Eden Unsurlar
 • Vergi Maliyetleri
 • Lojistik Maliyetleri
 • Gümrükleme Maliyetleri
 • Belgelendirme Maliyetleri
 • Finansal Maliyetler
 • Sigorta Maliyetleri
 • Diğer Maliyet Kalemleri
 • Maliyet Hesaplamada Dikkat Edilecek Noktalar
 • Örnek Uygulamalar
 • Soru - Cevap


9. İTHALATTA KULLANILAN BELGELER


 • Faturalar
 • Sevk (Taşıma) Belgeleri
 • Serbest Dolaşım Belgeleri
 • Paketleme Belgeleri
 • Ürüne İlişkin Belgeler
 • Finansal Belgeler
 • Diğer Belgeler
 • Belge Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar


 
 

10. TESLİM ŞEKİLLERİ


·Teslim Şekilleri Uygulamalarına Genel Bakış

·Ticari İşletmede Teslim (EXW)

·Taşıyıcıya Teslim (FCA)

·Gemi Doğrultusunda Teslim (FAS)

·Gemi Bordrosunda Teslim (FOB)

·Mal Bedeli veya Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CFR)

·Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CIF)

·Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim (CPT)

·Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim (CIP)

·Terminalde Teslim (DAT)

·Belirlenen Yerde Teslim (DAP)

·Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim (DDP)

·INCOTERMS 2000 ve INCOTERMS 2010 Karşılaştırması

·Teslim Şekilleri Uygulamalarında Karşılaşılabilecek Riskler ve Çözüm Yolları


11. ÖDEME YÖNTEMLERİ


·Peşin Ödeme

·Alıcı Firma Prefinansmanı

·Mal Mukabili Ödeme

·Vesaik Mukabili Ödeme

·Akreditifli Ödeme

·Kabul Kredili Ödeme

·Garanti Mektupları

·Kontra Garantiler

·Teminat Mektupları

·Kambiyo İşlemlerinde Süreler

·Ödeme Şekillerinde Eximbank Uygulamaları

·Ödeme Yöntemlerinde karşılaşılabilecek Riskler ve Çözüm Yolları

·Ödeme Şekillerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar


 
 

12. İTHALATTA LOJİSTİK YÖNETİMİ


·Tedarik Zinciri ve Lojistik

·Kara, Hava, Deniz, Demiryolu Nakliyesi

·Taşıma Şekilleri

·Nakliye İşlemlerinde Kullanılan Belgeler

·Navlun Sözleşmeleri ve Türleri

·Navlun Teklif Türleri

·Nakliye İşlemleri İş Akışı

·Nakliye Ölçüm ve Maliyet Hesapları

·En Uygun Nakliyenin Bulunması

·Dış Ticaret Sigortası


 
 

13. İTHALATTA RİSK YÖNETİMİ


·Ülke Riskleri

·Müşteri Riskleri

·Gümrük Riskleri

·Lojistik Riskleri

·Ödeme Yöntemleri Riskleri

·Alınabilecek Tedbirler


14. ÖRNEK UYGULAMALAR VE DENEYİM PAYLAŞIMLARI


 • İthalat Atölye Çalışmaları
 • Uzmanlardan Deneyim Paylaşımları